SZKOLIMY…

W ostatnim czasie dwóch pracowników R&M Alufasady, wzięło udział w szkoleniu pt. „Obsługa podestów ruchomych, przejezdnych i wolnobieżnych”. Szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z zaleceniami programowymi Urzędu Dozoru Technicznego. Pracownicy poszerzyli swoje umiejętności i zdobyli niezbędną wiedzę w zakresie obsługi
podestów ruchomych.

szkolenie